Η επιχείρησή μας που δραστηριοποιείται στην Περιφέρεια Ηπείρου χρηματοδοτείται από την Δράση Ένισχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν απο τον Covid-19 στην Ήπειρο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ηπείρου 2014-2020 με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Λίστα Επιθυμιών

Λίστα Επιθυμιών

Ονομασία προϊόντος Τιμή Κατάσταση αποθέματος
Δεν προστέθηκαν προϊόντα στη λίστα επιθυμιών