Η επιχείρησή μας που δραστηριοποιείται στην Περιφέρεια Ηπείρου χρηματοδοτείται από την Δράση Ένισχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν απο τον Covid-19 στην Ήπειρο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ηπείρου 2014-2020 με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Ο λογαριασμός μου

Σύνδεση

Εγγραφή